יעוץ משכנתאות
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
ביצוע כל הפעולות במנהל מקרקעי ישראל
ביצוע כל הפעולות במנהל מקרקעי ישראל
ביצוע כל הפעולות במנהל מקרקעי ישראל
פעולות במינהל
פעולות במינהל
פעולות במינהל

מינהל מקרקעי ישראל נוסד בשנת 1960 ע"י מדינת ישראל ומטרתו לנהל את קרקעות המדינה, עם קום המדינה הוחלט כי מי שיהיה אחראי על הקרקעות שנרכשו ע"י המדינה מהנציב העליון הבריטי יהיו מינהל מקרקעי ישראל, בבעלות המינהל קיימים 90% משטח הקרקעות במדינת ישראל. מינהל מקרקעי ישראל בתוקף תפקידה אחראית על מספר תחומים: 1. ניהול כל המקרקעין שבבעלותה. 2. הקצאת קרקעות לייעודים שונים 3. טיפול בחכירות 4. טיפול במשתכנים 5. פיקוח על דרכי השימוש בקרקעות

אישור זכויות במינהל

*אישור זכויות במינהל אישור זכויות היינו מסמך החתום על ידי מינהל מקרקעי ישראל אשר תוקפו בעל משפטי מחייב בהתבסס על מידע אודות נכס שאינו רשום בטאבו, ובו פירוט בעלי הזכויות בנכס, הערות, עיקולים , שעבודים, צווי מניעה וכד'.

רישום על הזכות במינהל

מאחר והמינהל מבצע כרגע מהלך של העברת נכסים לרישום בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) במעמד העברת הזכות לטאבו נרשמת זכות חכירה לתקופה ארוכה. 
במידה ולא ניתן לבצע את העברת הזכות בטאבו הנ"ל תעוגן בהסכם עם המינהל.

צילום שטר חכירה

*שטר חכירה מהמנהל שטר החכירה הינו הסכם בין המנהל לבעל הנכס מדי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה

מדריכים
מדריך מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל נוסד בשנת 1960 ע"י מדינת ישראל ומטרתו לנהל את קרקעות המדינה, עם קום המדינה הוחלט כי מי שיהיה אחראי על הקרקעות שנרכשו ע"י המדינה מהנ...
חברה משכנת
חברה משכנת חברה משכנת זו חברה אשר אחראית על הרישומים בנכס, ברגע בו נחתם חוזה מכר, קבלת החזקה בדירה ועד לרישומה על שם הרוכש בטאבו, משמש הקבלן באמצעות מ...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
דוח מידע עסקי D&B<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
יעוץ משכנתא<
לקנות דירה<
רשם החברות<
רשם החברות<
נסח טאבו<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
אישור זכויות<
תשריט בניין<
צילום שטר<
תמ"א 38<
המדריך לניתוח פרטים בנסח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<