הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
איתור בעלי חברות
קבלת מידע אודות כל החברות בהם גורם רשום במאגר המידע כדירקטור או כבעל מניות.
x0
x0
קופון הנחה
חבילת נסחי טאבו
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
44% הנחה
173 ₪
רק
 130
קופון הנחה
חבילת דוחות משכונים
5 דוחות משכונים לצפייה ישירה.
6% הנחה
342 ₪
רק
 320
קופון הנחה
חבילת דוחות מידע עסקי
דו"ח מידע עסקי - לקבל החלטות נכונות בתחילת כל התקשרות עסקית
5% הנחה
423 ₪
רק
 400


פרטי ת.ז/ ח.פ
תעודת זהות
תעודת זהות
מזהה חברה
איתור לפי ת.ז
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
שם החברה או ח.פ. בה הגורם משמש כדירקטור ו\או בעל מניות
לתשומת הלב לגבי תוצאות החיפוש:
 1. תתקבל רשימת החברות הפעילות למעט מחוקות בהן הגורם האמור רשום במאגר רשם החברות כדירקטור או כבעל מניות במועד ביצוע החיפוש.
 2. במידה והפרטים שהוזנו אינם תקינים (כלומר ת.ז או ח.פ שהוזנו אינם קיימים כלל, לפי בדיקת ספרת הבקורת), תופיע הודעת שגיאה.
 3. במקרה בו הזנת גורם מסוג תאגיד או יחיד העלתה כי לא נמצא במאגר רשם החברות המספר שהוזן, לא ייגבה תשלום.
 4. לתשומת הלב, אי המצאותו במאגר של גורם מסוג תאגיד או יחיד, אין משמעה בהכרח כי גורם זה אינו בעל מניות או דירקטור בחברה, כמפורט להלן.
 5. המידע אינו כולל מידע לגבי בעלות במניות / דירקטור במקרים הבאים:
  • תאגידים מדווחים (המדווחים לרשות ניירות ערך).
  • מצבים בהם יש בעלי מניות מרובים בחברה (ולפיכך פרטי בעלי המניות אינם מוקלדים במאגר רשם החברות).
 6. תוצאות החיפוש מהוות תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל ברשות. ייתכן ותוצאות המידע חסרות, בלתי מדויקות או בלתי מעודכנות. אין להסתמך על תוצאות החיפוש, משאינם מהווים אחד המרשמים שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.
 7. לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגידים. יודגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הריני מצהיר ומאשר כי מטרת הבקשה הינה בחינת הסיכון בהתקשרות עם חברה וכי האדם שלגביו מבוקש המידע הוא דירקטור או בעל מניות בחברה כאמור לעיל

מדריכים
מדריך לפתיחת חברה
מדריך לפתיחת חברה החלטתם לפתוח חברה חדשה?המדריך המצ"ב ינסה לענות לכם על כל השאלות ו...
פתיחת חברה
פתיחת חברה חדשה דורשת לבצע מספר תהליכים ומילוי טפסים הן ברשם החברות והן במחלקות המיסוי למינהן. ראשית יש למלא את הטפסים לבקשת הקמת חברה ברשם החברות - ו...
דו"ח נכסים לפי ת.ז
מאבקי ירושה הם אינם דבר נדיר, ונדמה כי המשפט האומר שבאהבה ובמלחמה הכול מותר, תקף גם לגבי מאבקי ירושה. במסגרתם, יכול להיות שתרצו לאתר נכסים על פי תע...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<