מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
ביטול משכון ברשם המשכונות
ביטול משכון קיים בנכס
x0
x0
קופון הנחה
חבילה של 5 נסחים *
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125
קופון הנחה
דוחות רשם המשכונות
5 דוחות עיון מרשם המשכונות לצפייה ישירה.
40% הנחה
305 ₪
רק
 204


ביטול משכון - נא למלא את הפרטים הבאים
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
מידע כללי
שאלות ותשובות
מדריכים
טפסים להורדה
ביטול שעבוד
ביטול שעבוד שנרשם על נכס
בעת ביצוע ביטול שעבוד יש להמציא מסמכים מקוריים מהגורם המשעבד ולהעביר לביצוע מול הלשכה בו נרשם השעבוד.
שעבוד
שעבוד נכס בגין הסכם/הלוואה
כאשר קיים חוב במסגרת הלוואה ו/או הסכם בין צדדים ועל כן בכדי להבטיח את פירעון החוב
מבצעים רישום אשר מונח כשעבוד,, במסגרת השעבוד מתחייב הלווה לשלם את התשלומים בגין החוב ובמידה ולא יוכלו המשעבדים לממש את הבטוחה.
במקרים במהם נרשם שעבוד בגין נכס מסויים לא ניתן יהיה לבצע שום הליך פורמלי בגין אותו נכס אלא באישור המשעבדים.
1.
כיצד מבצעים הסרת שעבוד?
+
מחיקת רישום שיעבוד על נכס שהיה רשום
שעבוד שהופיע בנכס לטובת בנק ו/או גורם מלווה יוסר רק לאחר המצאת מסמך מתאים מקורי וחתום מאותו גורם והנ"ל יוגש בלשכה המיועדת ושם יוסר ויתקל העתק מסמך מבטל.

2.
האם אני יכול להסיר שעבוד על הנכס שלי?
+
הסרת שעבוד על ידי בעל הנכס
בעל הנכס יכול להסיר את השעבוד בתנאי שקיימת בידו הסכמת רושם השעבוד במסמך חתום ומקורי ובשלושה העתקים.
3.
סיימתי לשלם משכנתא ועדיין מופיע השעבוד מה עושים?
+
סיימתם לשלם את המשכנתא?
הוצאת נסח טאבו ועדיין ראיתם את השעבוד לטובת הבנק למרות שההלוואה הסתיימה מזמן, עליכם להמציא נסח טאבו בו מופיע השעבוד ולפנות לגורם המשעבד ( בנק, חברה משכנת וכו') ולבקש לקבל שטרות ביטול מקוריים וחתומים
מדריך לרישום ברשם המשכונות
משכון הוא אמצעי העומד לזכות נושה על מנת להבטיח את פירעון חוב.עצם רשום משכון מזכה את הנושה לממש את המשכון במידה והחוב לא סולק.ניתן לבצע רשום משכון עפ"י זכויות חוזיות על נכסים, רכבים וחברות עצם רשום המשכון מגבילה את יכולת השימוש בממושכן.
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
נסח טאבו<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
אישור זכויות<
תשריט בניין<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי CheckId<
דוח מידע עסקי<
תמ"א 38<
דוח נכסים לפי ת.ז<
נסח טאבו לפי כתובת<
איתור כתובת (מען)<
תשריט בניין לפי כתובת<
נסח חברה באנגלית<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
דוח מידע אישי CheckId<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<