הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
דוח נכסים לפי ת.ז
דוח המפרט את רשימת כל הנכסים המשועבדים בהווה ו/או בעבר של אדם, אזרח בישראל.
x0
x0
קופון הנחה
חבילת נסחי טאבו
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
44% הנחה
173 ₪
רק
 130
קופון הנחה
חבילת נסחי טאבו
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125


נא הזן מספר תעודת זהות להזמנת דוח נכסים.
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
דוח נכסים לפי תעודת זהות הינו דוח המפרט את רשימת כל הנכסים המשועבדים בהווה ו/או בעבר של אדם, אזרח בישראל
מידע כללי
מדריכים
דוח נכסים לפי תעודת זהות

באפשרותכם להפיק דוח נכסים לפי תעודת זהות אשר הינו דוח המפרט את רשימת כל הנכסים המשועבדים בהווה ו/או בעבר והחזקות בחברות ישראליות של אדם, אזרח בישראל.

מה אני מקבל ?

  1. מידע אודות הנכסים המשועבדים.

  2. מידע אודות החזקות בחברות ישראליות.

  3. בדיקה של מומחה טאבו ישיר.

  4. נסחי טאבו מקוריים של הנכסים שאותרו (עד שני נסחים כלול).

  5. ניקוי אגרות ללא שימוש - במידה ולא נמצא נכס בחיפוש, לא יחויב באגרות הנסחים.דוח המידע משקף אך ורק את המופיע במרשמי רשם המשכונות - ביחס לנכסים משועבדים בעבר ו\או בהווה ורשם החברות - ביחס להחזקה בחברות, נכון למועד דוח זה.


למען הסר ספק, אין באמור בדוח כדי לקבוע את מצבם המשפטי של הנכסים המפורטים, הבעלות בהם וכיו"ב.


כמו כן, יתכן שקיימים נכסים נוספים בבעלות אשר אינם רשומים במרשמים.


דו"ח נכסים לפי ת.ז
מאבקי ירושה הם אינם דבר נדיר, ונדמה כי המשפט האומר שבאהבה ובמלחמה הכול מותר, תקף גם לגבי מאבקי ירושה. במסגרתם, יכול להיות שתרצו לאתר נכסים על פי תע...
מדריך גוש וחלקה
גוש וחלקה מספר הגוש החלקה והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים. הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מ...
מדריך לנסח טאבו
בחלקו העליון של הנסח מופיעים הנתונים המזהים (גוש חלקה) של הנכס, אותם נתונים אשר הוזמנו במהלך ההזמנה. מיד מתחת לפרטים המזהים ניתן לראות את גודל השטח, ואת בעליו. כל ההערות המופיעות בנסח שייכות לביצוע רישומים על הנכס.
מדריך לרכישת דירה
פרטים אשר ניתן לאתר דרך קבלת "נסח הטאבו" 1. האם הנכס רשום בבעלותי או שעדיין מופיע כבעלות של מוכרי הנכס והזכויות שלי מופיעות עדיין כהערת אזהרה...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<