הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
הזמנת נסח טאבו לפי כתובת
הזמנת נסח טאבו לפי כתובת מגורים.
x0
x0
קופון הנחה
חבילת נסחי טאבו
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
44% הנחה
173 ₪
רק
 130
קופון הנחה
חבילת נסחי טאבו
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125


נא הזינו את פרטי הנכס המבוקש
הנסח יישלח עד יום עסקים אחד
במידה ונדרש נסח טאבו עבור כתובת של בית משותף אזי יופק נסח מרוכז המכיל את כל תתי החלקות בבית המשותף. 
הנסח שיישלח הוא נסח עדכני לא היסטורי. 
מידע כללי
מדריכים
הזמנת נסח טאבו לפי כתובת מפנקסי רשם המקרקעין

באפשרותך להזמין נסח טאבו מקורי וחתום דיגיטלית על ידי רשם המקרקעין (טאבו) של משרד המשפטים באמצעות הזנת פרטי כתובת של הנכס ולקבל העתק לדואר האלקטרוני שהוזן. לאחר ההזמנה יתקבל נסח טאבו מרוכז ומעודכן לתאריך ושעת הפקתו ברשם המקרקעין.
במידה ולא נמצא נסח לפי הכתובת שצוינה בהזמנה – לא יתבצע חיוב.


לבקשת משתמש אשר ייפה את כוחה של המפעילה לפעול בשמו ומטעמו, המפעילה תפיק עבורו נסח רישום מקרקעין ("נסח טאבו") ממאגר המידע של משרד המשפטים. כחלק בלתי נפרד מהשירות שיינתן, יעמדו לרשות המשתמש השירותים הנלווים הבאים: ליווי טלפוני/באמצעות צ'אט אנושי ומקצועי; מעקב מצד מומחה בתחום הנדל"ן לאורך כל תהליך הפקת נסח רישום המקרקעין; שירות יצירת קשר עם המשתמש ככל שתתעורר תקלה באספקת שירות הפקת נסח טאבו; שירות הפקת נסח טאבו אוטומטית בעת שניתנת אפשרות לצפות בנסח שנמצא היה בהקפאה בעת שהפקתו התבקשה; שירות שמירת הנסח עד לשנה לאחר מועד הפקתו; תשלום בעבור השירות רק לאחר קבלתו.

מהו נסח טאבו ?
נסח טאבו הינו מסמך מקורי ומאושר על ידי רשם המקרקעין ממשרד המשפטים הכולל את המידע הבא:

מידע אודות הבעלות בפועל של הנכס, ופרטי הבעלים כולל שם מלא ותעודת זהות. מידע אודות הערת אזהרה אחת או יותר שנרשמו ברשם המקרקעין. מידע אודות משכנתה על הנכס כולל את תאריך סיום. מידע אודות גודל הנכס נטו כפי שמופיע ברשם המקרקעין (טאבו). מידע אודות האם הנכס רשום בטאבו (מקרקעין) או ברשות מנהל מקרקעי ישראל. מידע אודות בית משותף כלומר רשום גם בפנקס הבתים המשותפים מידע אודות הצמדות שנרשמו לנכס ויופיעו בנסח לדוגמא חניה, חצר, רכוש משותף, גג ועוד. מידע אודות עיקולים / שעבודים ו/או הערות נוספות של הבנק על הנכס. מידע אודות תקנון מוסכם בין הדיירים (במידה וקיים). מידע אודות כל פרטי הדיירים הרשומים בבניין ניתן לראות בנסח מרוכז.
חשיבות הפקת נסח טאבו
הפקת נסח טאבו ובדיקתו הינה פעולה בסיסית והכרחית כאשר בוחנים נכס לרכישה ומחויבת לפני חתימה על חוזה או זיכרון דברים. הפקת נסח טאבו מאפשרת לבדוק האם הסטטוס המשפטי של הנכס השתנה. מומלץ להפיק נסח טאבו גם לאחר רישום הערת אזהרה או ביצוע פעולה אחרת הנכס המחייבת בדיקה שהרישום בוצע באופן תקין. הפקת נסח טאבו ובדיקתו תאפשר לכם לזהות הונאות נדל"ן, לגלות עיקולים על הנכס במידה ויש, לבדוק את הבעלים הרשומים בנכס, ומה פרטי הנכס המלאים כוללים ברישום (חניה, תוספת בניה, גג, חצר ועוד)

* לתשומת לבך, קיימת האפשרות לקבל נסח רישום מהרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין באמצעות אתר האינטרנט של המשרד וכי התשלום יהיה בהתאם לסכומים שקבועים בתקנות ללא עמלה או תוספת תשלום אחרת.

איתור כתובת\מען
ניסיון לאתר חברי ילדות ולקיים פגישות מחזור, הודעה על פטירה של קרוב משפחה שניתק את הקשר עם קרובים אחרים, שליחת הזמנה לחתונה לאנשים שתשמחו לראות באחד...
מדריך לנסח טאבו
בחלקו העליון של הנסח מופיעים הנתונים המזהים (גוש חלקה) של הנכס, אותם נתונים אשר הוזמנו במהלך ההזמנה. מיד מתחת לפרטים המזהים ניתן לראות את גודל השטח, ואת בעליו. כל ההערות המופיעות בנסח שייכות לביצוע רישומים על הנכס.
מדריך גוש וחלקה
גוש וחלקה מספר הגוש החלקה והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים. הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מ...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<