מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
נסח טאבו
הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין
x0
x0
קופון הנחה
חבילה של 5 נסחים *
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125
קופון הנחה
חבילה של 5 נסחים *
חמישה נסחי טאבו במחיר מוזל
42% הנחה
161 ₪
רק
 125
קופון הנחה
חבילה למחפש נכס
מחפש לרכוש נכס? חברת טאבו ישיר קו מנחה הכינה עבורך חבילה ייעודית, במחיר מוזל.
57% הנחה
268 ₪
רק
 199


בחר את סוג הנסח המבוקש
נסח רגיל
נסח רגיל
נסח מרוכז
נסח היסטורי
נסח טאבו רגיל
מידע מלא לגבי חלקה או דירה בבית משותף
(במקרה בו הנכס הוא דירה בבית משותף יש למלא תת חלקה)
נסח טאבו מרוכז
מידע חלקי ומרוכז על כל הדירות בבית משותף
נסח טאבו היסטורי
מידע מלא הכולל רשומות היסטוריות הממוחשבות
(במקרה בו הנכס הוא דירה בבית משותף יש למלא תת חלקה)
נסח טאבו - רגיל - אנא הזן את הפרטים הבאים
אין לך את פרטי הגוש והחלקה?
הזמן כאן נסח לפי כתובת
מידע כללי
שאלות ותשובות
מדריכים
טפסים להורדה
טאבו - לשכת רישום מקרקעין
בית

טאבו כפי שכולם מכנים אותו הינו "לשכת רישום המקרקעין" ,ברכישת דירה עלינו לעבור מספר תהליכים ובסיומם מקבלים את המסמך האחרון שמעיד שאנו בעלי הדירה המסך הסופי הינו "נסח הטאבו."

חשיבות לרישום נכסים בטאבו

.קיימת חשיבות לרישום נכסים בטאבו


1. חשוב לדעת כי כאשר הדירה רשומה בטאבו כל התהליכים הקשורים בדירה החל מקבלת משכנתא וכל תהליך משפטי אחר יהיה מהיר יותר וקל יותר, הן במהלך קניית הדירה לקונים והן במהלך מכירת הדירה למוכרים,


2. כמו כן דירות הרשומות בטאבו ערכן גדול יותר מדירות שאינן רשומות. בדירות חדשות אותן אנו קונים מקבלן - הקבלן מחוייב לבצע את תהליך הרישום ולסיימו תוך תקופת זמן מוגדרת. וכל זאת כמובן חייב להיות מצוין בחוזה רכישה.

מהו נסח טאבו ?
/

אנו ממליצים להפיק נסח רישום עדכני במספר נקודות זמן לאורך עסקת נדל"ן, בין אם אתם הרוכשים ובין אם אתם המוכרים, במועדים הבאים: -נסח רישום בפעם הראשונה: בשלבים הראשונים של המשא ומתן וזאת על מנת לבחון את נסח הרישום (מי הבעלים, האם יש. -נסח רישום בפעם השנייה: במועד הקרוב ביותר לרישום הערת אזהרה בטוחי-שאין שום בעיה חדשה שצצה לאחרונה. -ח רישום בפעם השלישית: לאחר השלמת רישום בטאבו על שימכם באמצעות עורך דין, על הרוכשים לוודא כי זכויותיהם נרשמו.

1.
מתי צריך להוציא נסח טאבו?
+
נסח טאבו*

חובה להוציא את נסח הטאבו בשלב בדיקת הנכס –
כאשר אנו מעוניינים לקנות את הדירה לבדיקה הראשונית, לפני חתימה על חוזה רכישה וזאת על מנת לראות
שמצבה המשפטי של הדירה לא השתנה
דוגמא:
א. נכס שנמכר לשני גורמים.
ב. עיקולים שבוצעו על הנכס.
ג. ביצוע פעולה שתגרום לעיכוב ברישום הבטוחה.-. לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש יש להוציא נסח טאבו על מנת לוודא הרישום בוצע כהלכה, וכן בכדי
לקבל את הזכות (במידה וצריך) לקבלת משכנתא.
. לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הבנק יש להמציא לבנק נסח בגין הרישום על מנת לשחרר כספים.
2.
מהו פנקס הבתים המשותפים?
+

המושג בית משותף קיים במקרים בהם יש על אותה חלקה שתי דירות או יותר, בעל מבנה אחד או יותר.*

הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).

בצו הרישום של הבית המשותף מפורטים הנתונים הבאים:
מספר דירות בבית המשותף
שמות הבעלים שלהם יש זכויות קנייניות בדירות
שטח הרצפה של כל דירה (נטו) במ"ר
מספר חלקת-המשנה של הדירה
שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות (אם קיימים כאלה)
מספר גוש וחלק
מספר דירות בבית המשותף בתשריט של הבית
מספר חלקת משנה של הרכוש המשותף
חלקים מסוימים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה
תקנון מוסכם (בבתים שבהם נערך הסכם בין בעלי הדירות)
3.
מהי חברה משכנת?
+
חברה משכנת זו חברה אשר אחראית על הרישומים בנכס,
ברגע בו נחתם חוזה מכר, קבלת החזקה בדירה ועד לרישומה על שם הרוכש בטאבו, משמש הקבלן באמצעות משרד עורכי הדין המייצג אותו, "חברה משכנת".
המושג חברה משכנת גורמת לסלידה מביצוע עיסקה ומעלה המון עירעורים אשר מעוררים אסוציאציות של דירות ישנות משנות ה 50 , אך המושג תופס תנופה עצומה בשנים האחרונות .
האחריות של החברה המשכנת הינה הן על הרוכשים והן על הבנקים למשכנתאות .

במקרים רבים בהם יש העדר פרצלציה, והנכס טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ואין אפשרות לרשום את זכויות הרוכש, הרישום נרשם אצל עורך הדין אשר מייצג את החברה.
קיים מקרים בהם החברה המשכנת דהיינו הקבלן מגיעים להליכי פירוק, בית המשפט ממנה כונס נכסים אשר מחוייב לבצע את כל הרישומים במתכונת של החברה המשכנת
כאשר רוצים לקחת משכנתא על נכס שרשום בחברה משכנת, יש לרשום התחייבות לרישום משכנתא אשר יבטיח לבנק כי כאשר תהליך הפרצלציה יסתיים והנכס יירשם בטאבו, יועברו כל רישומי הביטחונות. (הערות אזהרה, משכנתאות ובעלויות ) .
וכל האמור לעיל יהיה במועד שנקבע על פי החוזה.
4.
מה המושג "הערת אזהרה"?
+
היכן מבצעים רישום הערת אזהרה?
הערת אזהרה נרשמת בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) על הרישום של נכס מסויים.

מדוע מבצעים רישום הערת אזהרה?

הערת אזהרה באה על מנת להזהיר את מי שרוכש את הדירה שיש רישום בנכס הנ"ל של אדם נוסף או של בנק . הדבר נועד גם על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים.


הערת אזהרה נרשמת לרוב על שם רוכש הדירה עד לסיום התשלומים שבו נרשמות זכויות מלאות של הרוכש.
הערת אזהרה נרשמת גם לבנקים למשכנתאות בכפוף לכתב התחייבות אשר מחייב את הרוכש (הלווה) לרשום משכנתא לאחר סיום תהליך העברת הזכויות בנכס.
5.
מה זה גוש וחלקה?
+
מספר הגוש החלקה והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים.
הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מספר בנינים יהיו קשורים עם אותו מספר גוש).
החלקה מראה את אותו בנין ספציפי אותו אנו מחפשים (עפ"י המספר ברחוב עצמו).
והתת חלקה מראה את מספר הדירה ( לא בהכרח).

בעת ביצוע רישום נכס (מגרש) בפנקס הבתים המשותפים, בהגשת המסמכים בלשכת המפקחת לרישום כבית משותף
ניתנים מספרי התת חלקות עפ"י תוכניות בנין. מה שאומר שבעת הרישום המספרים ניתנים עפ"י קומות או לחילופין על עפ"י צדדי הבנין.
ועל כן לא בהכרח מי שגר בדירה מס' 4 יהיה רשום כתת חלקה 4.
6.
מה זה מספר שטר
+
מספר שטר מייצג מספר של העתק חוזה בטאבו ניתן להזמין מלשכת רישום המקרקעין העתק של שטר אשר בגינו נרשמה פעולה על הנכס.
את השטר ניתן להזמין אך ורק עם ייפוי כוח של בעל השטר. לא ניתן לקבל שטרות אשר אינן קשורות למבקשם.
7.
אילו פרטים אוכל לקבל ע"י קבלת "נסח טאבו"?
+

1. האם הנכס רשום בבעלותי או שעדיין מופיע כבעלות של מוכרי הנכס והזכויות שלי מופיעות עדיין
כהערת אזהרה.
2. האם הנכס רשום בטאבו או ברשות אחרת.
3. האם הנכס עצמו מופיע כבית משותף (מה שאומר שהוא רשום בפנקס הבתים המשותפים) ועל כן
קיימת תת חלקה בגינה שמי מופיע.
4. גודל הנכס כפי שהוא מופיע בטאבו (בדר"כ גודל נטו).
5. האם קיימים עיקולים/שיעבודים והערות נוספות על הנכס...
6. במידה וקיים תקנון מוסכם בין הדיירים, קיימת הערה בנסח בגין קיומו.
7. במידה וקיימות הצמדות לנכס הן יופיעו בנסח.(חניה, רכוש משותף, גג וכו')
8. חכירה על הנכס כולל את תאריך סיומה.

בכל תהליך אשר מתבצע על נכס מבצעים ע"ס מסמכים מתאימים פעולה בלשכת רישום המקרקעין המת בלשכת רישום המקרקעין המתאימה
מדריך לבדיקת גודל הנכס
בדיקת גודל נכסקיימים שני מושגים לגודל הנכס:גודל הנכס נטוגודל הנכס ברוטוגודל הנכס נ...
החלטתם לרכוש נכס?מזל טוב! במאמר שלפניכם נפרט איך כדאי להתחיל את התהליך המורכב הזה ברגל ימין.
מדריך גוש וחלקה
גוש וחלקה מספר הגוש החלקה והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים. הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מ...
מדריך לרכישת דירה
פרטים אשר ניתן לאתר דרך קבלת "נסח הטאבו" 1. האם הנכס רשום בבעלותי או שעדיין מופיע כבעלות של מוכרי הנכס והזכויות שלי מופיעות עדיין כהערת אזהרה...
מדריך לנסח טאבו
בכדי להבין את כל המינוחים הקיימים
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
נסח טאבו<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
אישור זכויות<
תשריט בניין<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי CheckId<
דוח מידע עסקי<
תמ"א 38<
דוח נכסים לפי ת.ז<
נסח טאבו לפי כתובת<
איתור כתובת (מען)<
תשריט בניין לפי כתובת<
נסח חברה באנגלית<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
דוח מידע אישי CheckId<
בדיקת רקע על שוכרים<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<