הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
טאבו - כל השירותים, המדריכים והמידע
טאבו - כל השירותים, המדריכים והמידע
כל המידע, נסחי טאבו, רישומים, פעולות, צילומים, תשריטים, בלי לצאת מהבית
כל המידע, נסחי טאבו, רישומים, פעולות, צילומים, תשריטים, בלי לצאת מהבית
טאבו - כל השירותים, המדריכים והמידע
און ליין
און ליין
מידע חתום ומאושר
מידע חתום ומאושר
שירותים פיזים
שירותים פיזים
תמיכה משפטית
תמיכה משפטית
און ליין

*נסח טאבו לצפייה. נסח טאבו לצפייהמופק ממאגר המיידע של משרד המשפטים, הפרטים המופיעים בנסח הינם נכונים לאותו רגע בה נעשתה הצפייה, במידה וקיים צורך בביצוע הליך בנכס כגון :קניה, רישום והליך המצריך העברת כספים בגין הנכס מוצע להזמין נסח חתום מהלשכה המתאימה וזאת בכדי לוודא לא בוצע שום שינוי בנכס במהלך הזמן הנוכחי, עוד כדי לדעת כי נסח חתום מלשכת רישום המקרקעין הינו קביל משפטי ומהווה אסמכתא לכל תהליך פורמלי.

נסח טאבו רגיל

נסח רישום (נסח טאבו) הינו מסמך המרכז את כל המידע על בעלי הזכויות הרשומים בפנקסי המקרקעין ,הכולל את תיאור המקרקעין, בעלי הזכויות ומהות זכויותיהם, וכן שעבודים ופעולות הרשומים במקרקעין, במידה וישנם.

נסח טאבו מרוכז
נסח מרוכז מעיד כי הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים פנקס הבתים המשותפים המושג בית משותף קיים במקרים בהם יש על אותה חלקה שתי דירות או יותר, בעל מבנה אחד או יותר. הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).
נסח טאבו היסטורי
נסח טאבו היסטורי נסח היסטורי כלול במידע מלא עכשוי וכולל רשומות היסטוריות ממוחשבות כל המידע אשר נרשם מאז תקופת המחשב, כל המידע אשר קיים בתיק לפני תקופת המחשב נמצא במיקרופילים מיקרופילים – יש לציין כי בהזנת נסח היסטורי לצפייה לא ניתן לקבל נסח מיקרופילים
נסח טאבו לפי כתובת

נציגנו יאתרו עבורכם את פרטי החלקה ע"פ הכתובת שמסרתם ויעבירו לכם למייל נסח חתום דיגיטלית.


את הנסח ניתן להפיק באופן מקוון ולקבל נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת. לנסח המקוון מעמד של נסח רשמי כל עוד הוא נשאר בתצורתו הדיגיטלית.

מידע חתום ומאושר
נסח חתום ומאושר ע"י משרד המשפטים
נסח חתום מהווה אסמכתא בגין הנתונים הקיימים בנכס כל הפרטים הרשומים בנסח טאבו מאומתים והסיבות להוצאת נסח חתום הן בכדי לבצע עיסקת במקרקעין. רצוי תמיד לקבל מידע עדכני מהלשכה המתאימה , חשוב לציין כי המידע המסופק מלשכת רישום המקרקעין הינו קביל בבית משפט

נסח טאבו באנגלית

נסח טאבו באנגלית


* שאילתא מלאה מתקבלת און ליין בעת ההזמנה בעת הזנת פרטי נסח הטאבו (גוש, חלקה, תת חלקה ) המערכת מאתרת את נסח הטאבו ומוסרת לידכם את השאילתא בה תוכלו למצוא את כל הפרטים בגין נסח הטאבו הנדרש.


שירות זה מאפשר הזמנת נסח טאבו מתורגם לאנגלית חתום ומאושר ע"י עורך דין מוסמך
צילום תשריט בנין
מהו תשריט? תשריט של נכס מקרקעין הרשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) חשוב מאד לדעת כי כדאי לבדוק את התשריט בניין גם בטאבו וגם ברשות המקומית וזאת מכוון שתשריט בטאבו מתייחס לרישום הזכויות, הבעלות בנכס, ותשריט בעירייה יכול להיות שונה, במקרה בו בוצע שינוי בדירה ואז ניתן לדעת האם יש היתר בניה, וזאת מכוון שלא תמיד העדכון בוצע בטאבו.
צילום תשריט חניות
במידה וקיימים הצמדות על הנכס דהיינו בנסח טאבו רשומים ההצמדות ובהם רשום כי קיימים חניות, קיים תשריט חניות אותו ניתן לקבל מתוך תיק הטאבו
צילום תקנון מוסכם

תקנון בית משותף הינו תקנון אשר הופקד בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ונתוניו חשופים לציבור וניתנים לצפייה, הפרטים בתקנון עצמו מסדירים את ההסכמים אשר התקבלו בין בעלי הדירות, הן ברמת הזכויות והן ברמת החובות.

צילום שטר חכירה
שטר חכירה מהמנהל שטר החכירה הינו הסכם בין המנהל לבעל הנכס מדי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה
צילום שטר

צילום שטר מתוך תיק טאבו יתבצע רק אם למזמין קיימת זיקה לשטר המבוקש וזאת ע"י יפוי כוח חתום ומאומת. קבלת השטר יתקבל עד 14 ימים עסקים ובכפוף לסריקת החומר בלשכה הרלוונטית.

שירותים פיזים
חברת טאבו ישיר קו מנחה מתמחה במתן שרותים פיזיים
כל שעליכם לעשות זה לבחור את הפעולה המבוקשת ונציגי טאבו ישיר יבצעו את הפעולה בלשכה המתאימה ביעילות ובמקצועיות.
רישום הערת אזהרה
הערת אזהרה באה על מנת להזהיר את מי שרוכש את הדירה שיש רישום בנכס הנ"ל של אדם נוסף או של בנק . הדבר נועד גם על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים.


ביטול הערת אזהרה
הערת אזהרה באה על מנת להזהיר את מי שרוכש את הדירה שיש רישום בנכס הנ"ל של אדם נוסף או של בנק . הדבר נועד גם על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים.
רישום משכנתא
רישום משכנתא מתבצעת לאחר סיום כל שלבי העברת הזכויות על שם הקונה.
בעת מעמד העברת הזכויות בטאבו (מכר) יש לצרף שטרות משכנתא חתומים וע"י כך נמחקת הערת האזהרה לטובת הבנק ונרשמת משכנתא.
ביטול משכנתא
בעת פירעון כל תשלומי המשכנתא לבנק , על הבנק להמציא שטרות ביטול חתומים בשלושה העתקים אותם יש להעביר לטאבו על מנת להסיר את רישום המשכנתא על הנכס.


דוח נכסים לפי ת.ז

דוח נכסים
דוח נכסים לפי תעודת זהות הינו דוח המפרט את רשימת כל הנכסים המשועבדים בהווה ו/או בעבר של אדם, אזרח בישראל.

רישום צו ירושה
בכדי לבצע רישום צו ירושה יש להמציא מסמכים מקוריים וחתומים ע"י בית משפט הרישום יתבצע בכפוף לקבלת המסמכים הנדרשים ולשעות הפעילות בלשכות.
עם קבלת ההזמנה שליח יגיע לאסוף את החומר מהכתובת המוזנת בהזמנה והרישום יבוצע בכפוף לשעות קבלת קהל בלשכות ויחזור אליכם עפ"י דרישתכם
רישום זיקת הנאה
תיקון רישום בפנקסים
ניתן לבצע שינוי בפקס המקרקעין במקרים בהם קיים שינוי בדירה כגון שינוי יעוד, תוספת בניה, וכל שינוי אחר המבוצע בנכס.
בכדי לבצע שינוי בפנקס יש להגיש בלשכת המפקחת בקשה לשינוי עם הסכמה של בעלי הנכסים.
ניתן להוסיף לפנקס רישום תקנון מוסכם שהתקבל ונחתם על ידי כל הדיירים, וכל זאת לאחר צירוף פרוטוקול מאסיפת הדיריים בה נקבע התקנון.
תמיכה משפטית

בחברת טאבו ישיר קו מנחה ישנם בעלי מקצוע שיוכלו להנחות, להסביר, לכוון, ולבצע עבורכם את כל הפעולות המשפטיות הכרוכות בביצוע רכישת/מכירת נכס.

חוזה מכר
ליווי בחוזה רכישה
מידע כללי
שאלות ותשובות
מדריכים
דוגמא
לשכת רישום המקרקעין - טאבו

חשיבות הרישום בטאבו הינה בכך שכאשר הדירה רשומה בטאבו כל התהליכים הקשורים בדירה החל מקבלת משכנתא וכל תהליך משפטי אחר יהיה מהיר יותר וקל יותר הן במהלך קניית הדירה לקונים והן במהלך מכירת הדירה למוכרים, כמו כןדירות הרשומות בטאבו ערכן גדול יותר מדירות שאינן רשומות. בדירות חדשות אותן אנו קונים מקבלן - הקבלן מחוייב לבצע את תהליך הרישום ולסיימו תוך תקופת זמן מוגדרת.חשיבות הרישום בטאבוהינה בכך שכאשר הדירה רשומה בטאבו כל התהליכים הקשורים בדירה החל מקבלת משכנתא וכל תהליך משפטי אחר יהיה מהיר יותר וקל יותר הן במהלך קניית הדירה לקונים והן במהלך מכירת הדירה למוכרים, כמו כן דירות הרשומות בטאבו ערכן גדול יותר מדירות שאינן רשומות. בדירות חדשות אותן אנו קונים מקבלן - הקבלן מחוייב לבצע את תהליך הרישום ולסיימו תוך תקופת זמן מוגדרת

מהות הנסח

בנסח הטאבו נוכל לראות למעשה את "תעודת הזהות של הנכס" את פרטיו, מיקומו, עיקולים, משכנתאות, הפקעות ,ירושה, זכויות וכל נושא אחר הנוגע למצבה המשפטי של הדירה. חשוב לציין שלא כל הדירות בארץ סיימו את תהליך הרישום וחלק מהנכסים רשומים בחברה המשכנת או במנהל מקרקעי ישראל ועדיין לא נרשמו בטאבו.

1.
מהו נסח טאבו?
+
נסח טאבו*

חובה להוציא את נסח הטאבו בשלב בדיקת הנכס –
כאשר אנו מעוניינים לקנות את הדירה לבדיקה הראשונית, לפני חתימה על חוזה רכישה וזאת על מנת לראות
שמצבה המשפטי של הדירה לא השתנה
דוגמא:
א. נכס שנמכר לשני גורמים.
ב. עיקולים שבוצעו על הנכס.
ג. ביצוע פעולה שתגרום לעיכוב ברישום הבטוחה.-. לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש יש להוציא נסח טאבו על מנת לוודא הרישום בוצע כהלכה, וכן בכדי
לקבל את הזכות (במידה וצריך) לקבלת משכנתא.
. לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הבנק יש להמציא לבנק נסח בגין הרישום על מנת לשחרר כספים.
2.
מהי הערת אזהרה?
+
היכן מבצעים רישום הערת אזהרה?
הערת אזהרה נרשמת בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) על הרישום של נכס מסויים.

מדוע מבצעים רישום הערת אזהרה?

הערת אזהרה באה על מנת להזהיר את מי שרוכש את הדירה שיש רישום בנכס הנ"ל של אדם נוסף או של בנק . הדבר נועד גם על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים.


הערת אזהרה נרשמת לרוב על שם רוכש הדירה עד לסיום התשלומים שבו נרשמות זכויות מלאות של הרוכש.
הערת אזהרה נרשמת גם לבנקים למשכנתאות בכפוף לכתב התחייבות אשר מחייב את הרוכש (הלווה) לרשום משכנתא לאחר סיום תהליך העברת הזכויות בנכס.
מדריך לנסח טאבו
בחלקו העליון של הנסח מופיעים הנתונים המזהים (גוש חלקה) של הנכס, אותם נתונים אשר הוזמנו במהלך ההזמנה. מיד מתחת לפרטים המזהים ניתן לראות את גודל השטח, ואת בעליו. כל ההערות המופיעות בנסח שייכות לביצוע רישומים על הנכס.
מדריך גוש וחלקה
גוש וחלקה מספר הגוש החלקה והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים. הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מ...
מדריך לחברה משכנת
חברה משכנת חברה משכנת זו חברה אשר אחראית על הרישומים בנכס, ברגע בו נחתם חוזה מכר, קבלת החזקה בדירה ועד לרישומה על שם הרוכש בטאבו, משמש הקבלן ...
היטל השבחה
היטל השבחה מוטל מכח חוק התכנון והבניה על בעל או חוכר של מקרקעין. שיעור ההיטל הנו 50% מההשבחה שנוצרה בנכס. השבחה היא עליית השווי של מקרקעין כתוצאה מאחת...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<