הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
ביצוע כל הפעולות ברשות מקרקעי ישראל
ביצוע כל הפעולות ברשות מקרקעי ישראל
ביצוע כל הפעולות ברשות מקרקעי ישראל
פעולות במינהל
פעולות במינהל
פעולות במינהל

מינהל מקרקעי ישראל נוסד בשנת 1960 ע"י מדינת ישראל ומטרתו לנהל את קרקעות המדינה, עם קום המדינה הוחלט כי מי שיהיה אחראי על הקרקעות שנרכשו ע"י המדינה מהנציב העליון הבריטי יהיו מינהל מקרקעי ישראל, בבעלות המינהל קיימים 90% משטח הקרקעות במדינת ישראל. מינהל מקרקעי ישראל בתוקף תפקידה אחראית על מספר תחומים: 1. ניהול כל המקרקעין שבבעלותה. 2. הקצאת קרקעות לייעודים שונים 3. טיפול בחכירות 4. טיפול במשתכנים 5. פיקוח על דרכי השימוש בקרקעות

אישור זכויות במינהל

*אישור זכויות במינהל אישור זכויות היינו מסמך החתום על ידי מינהל מקרקעי ישראל אשר תוקפו בעל משפטי מחייב בהתבסס על מידע אודות נכס שאינו רשום בטאבו, ובו פירוט בעלי הזכויות בנכס, הערות, עיקולים , שעבודים, צווי מניעה וכד'.

רישום על הזכות במינהל

מאחר והמינהל מבצע כרגע מהלך של העברת נכסים לרישום בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) במעמד העברת הזכות לטאבו נרשמת זכות חכירה לתקופה ארוכה. 
במידה ולא ניתן לבצע את העברת הזכות בטאבו הנ"ל תעוגן בהסכם עם המינהל.

צילום שטר חכירה

*שטר חכירה מהמנהל שטר החכירה הינו הסכם בין המנהל לבעל הנכס מדי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה

מדריכים
מדריך מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל נוסד בשנת 1960 ע"י מדינת ישראל ומטרתו לנהל את קרקעות המדינה, עם קום המדינה הוחלט כי מי שיהיה אחראי על הקרקעות שנרכשו ע"י המדינה מהנ...
חברה משכנת
חברה משכנת חברה משכנת זו חברה אשר אחראית על הרישומים בנכס, ברגע בו נחתם חוזה מכר, קבלת החזקה בדירה ועד לרישומה על שם הרוכש בטאבו, משמש הקבלן באמצעות מ...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<