הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
צילומי תיקים, בקשה להיטלי השבחה, היתרי בניה ועוד..
צילומי תיקים, בקשה להיטלי השבחה, היתרי בניה ועוד..
צילומי תיקים, בקשה להיטלי השבחה, היתרי בניה ועוד..
צילום היתר בניה
צילום היתר בניה
צילום תיקים
צילום תיקים
צילום היתר בניה

עפ"י החוק לתכנון ולבניה חייבים בעלי קרקעות/נכסים לקבל היתר בניה מהרשות המקומית בגין כל שינוי המתבצע בנכס בבעלותם.
היתר הבניה מהווה רישיון המוענק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית, במעמד הגשת הבקשה להיתר בניה יש לצרף מפות מדידה של הנכס, אישורים עפ"י החוק, ואת כל פרטי מגישי הבקשה לרבות, האדריכל המהנדס, המודד ובעל הנכס.
ההליך לקבלת היתר בניה קשה ומייגע, נוסיף כי ככל שהתהליכים ידועים וברורים כך ביצועם מתבצע ביתר קלות.

צילום היתר בניה

במידה וקיים היתר בניה בתיק הבניין ניתן לצלמו ברשמות המקומית

צילום תיקים

ניתן לצלם ברשויות המקומיות כל מסמך הקיים בתיקי הבניין

צילום תיק מארכיון

ניתן לצלם כל מסמך הקיים בתיק הבניין בעיריה

בקשה להיטל השבחה

ניתן לבצע בקשה להכנת שומת השבחה ברשויות, בכל רשות הבקשה מוגשת בצורה שונה נא מלאו את הפרטים ונתאם את ההזמנה

מדריכים
מדריך היטל השבחה
היטל השבחה  היטל השבחה מוטל מכח חוק התכנון והבניה על בעל או חוכר של מקרקעין. שיעור ההיטל הנו 50% מההשבחה שנוצרה בנכס. השבחה היא עליית...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<