הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
רשם המשכונות
רשם המשכונות
הפקת דוח משכונות/שעבודים לפי מס' ת.ז / מס' רכב / מס' חברה
הפקת דוח משכונות/שעבודים לפי מס' ת.ז / מס' רכב / מס' חברה
חבילה למחפש נכס
 • חבילה כוללת
  6 שירותים
 • חסכון בזמן
  4 שעות
 • חסכון בכסף
  ₪ 39.50
חבילת דוחות משכונים
 • חבילה כוללת
  5 שירותים
 • חסכון בזמן
  0 שעות
 • חסכון בכסף
  ₪ 21.85
רשם המשכונות
רשם משכונות און ליין
רשם משכונות און ליין
רשם משכונות פיזי
רשם משכונות פיזי
דו"ח משכונים
דו"ח משכונים
רשם משכונות און ליין

בדו"ח עיון מרשם המשכונות ניתן למצוא רישום בגין משכונים שנרשמו ובו כל הפרטים על הנושיםהחייבים והנכסים הממושכנים. ברשם המשכונות נרשמים פעולות משכון במטרה להבטיח את זכויות הנושה ועל כן בקבלת דו"ח עיון ניתן לראות את כל הפרטים בגין רישומי המשכונים. דו"ח רשם המשכונות לצפייה אינו קביל משפטית ולא ניתן לבצע עימו שימוש פורמלי.


  

בדיקת שיעבוד רכב

דו"ח משכון מרשם המשכונות יתן לכם פרטים בגין משכונים הקיימים על הרכב המבוקש, אנו ממליצים לבצע גם בדיקת עיקולים במשרד הרישוי.

רשם המשכונות לפי ת.ז

בדו"ח רשם המשכונות לצפייה ניתן לראות את המשכונים הקימים עפ"י הפרטים שהזנתם, הדו"ח הינו לצפייה בלבד ולא ניתן לבצע בו שימוש משפטי.

דו"ח עיון עפ"י מספר תאגיד

בדו"ח רשם המשכונות בגין תאגיד מתקבל כל המשכונים הקיימים על החברה, הדו"ח הינו לצפייה בלבד, ניתן להוציא דו"ח מרשם החברות בו ניתן לראות את ססטוס החברה.

רשם משכונות פיזי

*שעבוד נכס בגין הסכם/הלוואה כאשר קיים חוב במסגרת הלוואה ו/או הסכם בין צדדים ועל כן בכדי להבטיח את פירעון החוב מבצעים רישום אשר מונח כשעבוד,, במסגרת השעבוד מתחייב הלווה לשלם את התשלומים בגין החוב ובמידה ולא יוכלו המשעבדים לממש את הבטוחה. במקרים במהם נרשם שעבוד בגין נכס מסויים לא ניתן יהיה לבצע שום הליך פורמלי בגין אותו נכס אלא באישור המשעבדים.

רישום מישכון

לצורך ביצוע של רישום משכון ברשם המשכונות יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה. באם הנושה הינו תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת, ובאם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות.

ביטול מישכון

לצורך ביצוע של ביטול רישום משכון ברשם המשכונות יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי המשכון כולל את פרטי הנושה. באם הנושה הינו תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת, ובאם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות.

דו"ח משכונים

שירות זה כולל הזמנת דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות של משרד המשפטים ו/או מידע ממשרד התחבורה אודות משכונות רשומים בנוגע לנכסים ו/או כלי רכב בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש (מספר זיהוי של אדם ו/או תאגיד ו/או כלי רכב).  

דו"ח משכונים לפי מספר רכב

הזמנת דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתוונים מרשם המשכונות ומשרד התחבורה, הכולל פרטים בגין משכונות על כלי רכב לפי מספר רכב. בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים, החייבים והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

דו"ח משכונים לפי ת.ז

הזמנת דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות, משרד התחבורה ובנק ישראל, הכולל פרטים בגין משכונות על נכסים ו/או כלי רכב לפי מספר ת.ז של אדם וכן מידע על היותו חייב מוגבל באמצעים. בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים , החייבים והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

דו"ח משכונים לפי מס' תאגיד

הזמנת דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות ומשרד התחבורה, הכולל פרטים בגין משכונות על נכסים ו/או כלי רכב לפי מספר זיהוי של תאגיד. בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים, החיייבים והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

דו"ח משכונים לפי רכב - כולל היסטורי
מדריכים
מדריך לפתיחת חברה
מדריך לפתיחת חברה החלטתם לפתוח חברה חדשה?המדריך המצ"ב ינסה לענות לכם על כל השאלות ו...
פתיחת חברה
פתיחת חברה חדשה דורשת לבצע מספר תהליכים ומילוי טפסים הן ברשם החברות והן במחלקות המיסוי למינהן. ראשית יש למלא את הטפסים לבקשת הקמת חברה ברשם החברות - ו...
בדיקת שעבוד על רכב
לפעמים בחיים תמורת מעט, אנחנו יכולים להרוויח הרבה.זה גם המקרה של בדיקת שעבוד על רכב באמצעות רשם המשכונות השייך למשרד המשפטים. תמורת פחו...
מדריך לרישום ברשם המשכונות
משכון הוא אמצעי העומד לזכות נושה על מנת להבטיח את פירעון חוב.עצם רשום משכון מזכה את הנושה לממש את המשכון במידה והחוב לא סולק.ניתן לבצע רשום משכון עפ"י זכויות חוזיות על נכסים, רכבים וחברות עצם רשום המשכון מגבילה את יכולת השימוש בממושכן.
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<