מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
דו"ח משכונים
דו"ח משכונים
דו"ח תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות, משרד התחבורה ובנק ישראל
דו"ח תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות, משרד התחבורה ובנק ישראל
חבילה למחפש נכס
 • חבילה כוללת
  6 שירותים
 • חסכון בזמן
  4 שעות
 • חסכון בכסף
  ₪ 68.50
דוחות רשם המשכונות
 • חבילה כוללת
  5 שירותים
 • חסכון בזמן
  0 שעות
 • חסכון בכסף
  ₪ 106.00
דו"ח משכונים
דו"ח משכונים
דו"ח משכונים
רשם משכונות פיזי
רשם משכונות פיזי
דו"ח משכונים

בדו"ח עיון מרשם המשכונות ניתן למצוא רישום בגין משכונים שנרשמו ובו כל הפרטים על הנושיםהחייבים והנכסים הממושכנים. ברשם המשכונות נרשמים פעולות משכון במטרה להבטיח את זכויות הנושה ועל כן בקבלת דו"ח עיון ניתן לראות את כל הפרטים בגין רישומי המשכונים. דו"ח רשם המשכונות לצפייה אינו קביל משפטית ולא ניתן לבצע עימו שימוש פורמלי.


  

דו"ח משכונים לפי מספר רכב

הזמנת דו"ח מידע מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות ומשרד התחבורה ,הכולל פרטים בגין משכונות על כלי רכב לפי מספר רכב.


בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים, החייבים ,והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

דו"ח משכונים לפי ת.ז

הזמנת דו"ח מידע מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות ובנק ישראל, הכולל פרטים בגין משכונות על נכסים ו\או כלי רכב לפי מספר תעודת זהות של אדם וכן מידע על היותו חייב מוגבל באמצעים.


בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים, החייבים ,והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

דו"ח משכונים לפי מס' תאגיד

הזמנת דו"ח מידע מפורט הכולל תמצית מידע על התאגיד ונתונים מרשם המשכונות, הכולל פרטים בגין משכונות על נכסים ו\או כלי רכב לפי מספר תאגיד.


בדו"ח ניתן למצוא פרטים על הנושים, החייבים ,והנכסים הממושכנים כפי שזה מופיע במאגרי המידע כאמור נכון למועד הפקת הדו"ח.

רשם משכונות פיזי

בדו"ח עיון מרשם המשכונות ניתן למצוא רישום בגין משכונים שנרשמו ובו כל הפרטים על הנושיםהחייבים והנכסים הממושכנים. ברשם המשכונות נרשמים פעולות משכון במטרה להבטיח את זכויות הנושה ועל כן בקבלת דו"ח עיון ניתן לראות את כל הפרטים בגין רישומי המשכונים. דו"ח רשם המשכונות חתום ומאושר ע"י הלשכה הדו"ח הינו קביל משפטית וניתן להציגו לידי כל גורם פורמלי.


 


 

רישום מישכון

לצורך ביצוע של רישום משכון ברשם המשכונות יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה. באם הנושה הינו תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל ספרת ביקורת ,אם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מספר הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות.

ביטול מישכון

לצורך ביצוע של ביטול רישום משכון ברשם המשכונות יש למלא טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה. באם הנושה הינו תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל ספרת ביקורת ,אם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מספר הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות.

מדריכים
מדריך לפתיחת חברה
מדריך לפתיחת חברה החלטתם לפתוח חברה חדשה?המדריך המצ"ב ינסה לענות לכם על כל השאלות ו...
פתיחת חברה
פתיחת חברה חדשה דורשת לבצע מספר תהליכים ומילוי טפסים הן ברשם החברות והן במחלקות המיסוי למינהן. ראשית יש למלא את הטפסים לבקשת הקמת חברה ברשם החברות - ו...
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח משכונים CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<