מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריכים
רשם החברות
מדריכי רשם החברות
טקסט חופשי
מדריכי רשם החברות
מדריך לפתיחת חברה החלטתם לפתוח חברה חדשה?המדריך המצ"ב ינסה לענות לכם על כל השאלות והתהליכים שעליכם לעבור בכדי להגיע ליעדכם. התהליך כרוך בביצוע מספר פעולות ראשוניות הן ברשם החברות והן במחלקות המיסוי אילו סוגי חברות קיימים במדינת ישראל ? בפתיחת חברה יש להגדיר את סוג החברה/היישות המתאימה ברמת צורת הארגון והבעלויות: עוסק מורשה - חברה המוקמת בבעלות יחיד עם הכנסות של 60,000 ₪ לשנה הינו עוסק מורשה.עוסק מורשה פטור -  חברה המוקמת כשותפות רגילה המכילה יותר מאדם אחד. שותפות מוגבלת הינה כמו השותפות הרגילה למעט אישור אחד מבעלי החברה אשר חתום על חובות החברה בסכום ההשקעה.חברה פרטית בע"מ – זו חברה שלא ניתן לסחור במניות שלה.חברה ציבורית בע"מ – זו חברה את מניותיה פתוחות לקהל ונסחרות בבורסה.  החלטתם לפתוח חברה חדשה
מדריך רשם החברות 2
פתיחת חברה חדשה דורשת לבצע מספר תהליכים ומילוי טפסים הן ברשם החברות והן במחלקות המיסוי למינהן. ראשית יש למלא את הטפסים לבקשת הקמת חברה ברשם החברות - ולקבל שם מאושר ומספר חברה כדי להתחיל בתהליכים. מיד עם קבלת תעודת תאגיד יש לבצע פתיחת תיק במע"מ את התיק יש לפתוח בתחנת המע"מ שאליה שייך בית העסק . טפסים הנדרשים לפתיחת תיק במע"מ: •תקנון החברה. •פרוטוקול מורשי חתימה •חוזה שכירות של העסק. •אישור מהבנק על ניהול חשבון, •תעודת התאגדות של החברה. •חותמת החברה. עם סיום התהליך תקבלו תעודת עוסק מורשה. את מס הכנסה יש לעדכן מייד עם תחילת הפעילות העסקית. למס הכנסה יש צורך להעביר את המסמכים הבאים: •טופס פתיחת תיק לתאגיד. •טופס לפתיחת תיק ניכויים עם סיום הרישום במס הכנסה תקבלו פנקס לתשלום מקדמות , ביטוח לאומי - לאחר פתיחת תיק במס הכנסה ייפתח אוטומטית תיק בביטוח לאומי, אין צורך לבצע שום תהליך.
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
נסח טאבו<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
אישור זכויות<
תשריט בניין<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי CheckId<
דוח מידע עסקי<
תמ"א 38<
דוח נכסים לפי ת.ז<
נסח טאבו לפי כתובת<
איתור כתובת (מען)<
תשריט בניין לפי כתובת<
נסח חברה באנגלית<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
דוח מידע אישי CheckId<
בדיקת רקע על שוכרים<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<