הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריך לרישום ברשם המשכונות

 מדריך לרישום ברשם המשכונות

רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום משכון לצד ג', תהליכי הרישומים הינם מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים, מה שאומר כי כל המעוניין לברר על קיומו של משכון בעת רכישת נכס ו/או רכב, יכול לברר אם הנכס/רכב ממושכן.
משכון הוא אמצעי העומד לזכות נושה על מנת להבטיח את פירעון חוב.
עצם רשום משכון מזכה את הנושה לממש את המשכון במידה והחוב לא סולק.
ניתן לבצע רשום משכון עפ"י זכויות חוזיות על נכסים, רכבים וחברות עצם רשום המשכון מגבילה את יכולת השימוש בממושכן.

מה ההבדל בין שעבוד למשכון ?

שעבוד הוא כפיפות של נכס לזכויותיו של אחד ,לא בהכרח שעבוד הוא משכון.
משכון עצמו מאופיין בשלושה מאפיינים:משכון הנכס ,בטוחה לקיום התחייבות ,אפשרות לפירעון מהנכס
אם כך : ביצוע רישום שעבודי בוצע ביחס למקרקעין בלשכות רישום המקרקעין,
ואילו ביצוע משכון יבוצע ביחס למקרקעין, לרכב, לכספים ועודברשם המשכונות.

טפסים לרישום ברשם המשכונות

י

ש למלא טופס בקשה לרישום משכון במקרה ויש צורך לרשום רישום משכון נכס על פי הסכם בין חייב לנושה ,
יש למלא את טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה, באם הוא תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת, באם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות,שם הנושה חייב להירשם בעברית בלבד.במידה והנושה הינו חברה, הרישום אמור להתבצע ברשם החברות בלבד בציון פרטי החברה ומספר הח.פ. במקרה בו יירשם משכון ע"י בנק, על הבנק יש לציין על הטופס את מספר המסלקה של הבנק הנושה.
על גביי הטופס יש לציין את פרטי החייב במדויק, את כתובת החייב מספר תעודת הזהות כולל סיפרת ביקורת ואת הלשכה בה הרישום יבוצע (המיקום ייקבע עפ"י כתובת החייב).
פרט חשוב ונוסף הינו תקופת המשכון : יש לציין את התקופה בה נדרש המשכון,סכום האגרה לתשלום נקבע עפ"י אורך תקופת המשכון. בסיום תקופת המשכון המצוין,המשכון יוסר באופן אוטומטי. כל הטפסים הנדרשים ע"י רשם המשכונות חייבים להיות חתומים גם ע"י הנושה וגם ע"י החייב.

איזה מידע קיים בדו"ח משכונים ?

שירות זה כולל הזמנת דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות של משרד המשפטים ו/או מידע ממשרד התחבורה אודות משכונות רשומים בנוגע לנכסים ו/או כלי רכב בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש (מספר זיהוי של אדם ו/או תאגיד ו/או כלי רכב).  הדו"ח כולל נתונים על משכונות בהתאם לפרטים שהוזנו, הודעות על ביטול המשכונות ועל הארכתם, לרבות פרטים לגבי נושים, החייבים והנכסים הממושכנים ככל שישנם. עדכניות המידע הינה בהתאם לשעה המודפסת בפועל בראש פלט תוצאות הדו"ח, ומיד לאחר ביצוע ההזמנה תוכלו לצפות בדוח המשכונים ובמקביל לקבלו בדוא"ל. הדו"ח אינו מהווה תחליף למידע המצוי בידי רשם המשכונות ו/או משרד התחבורה.

אנא בחר את סוג הדוח
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי
כלי רכב
שותפות
כולל מידע הסטורי
ללא מידע הסטורי
כולל מידע הסטורי
נא להזין מספר ת.ז
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<