מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריך לרישום ברשם המשכונות

 מדריך לרישום ברשם המשכונות

רשם המשכונות הינו גוף הקשור עם משרד המשפטים ומטרתו לבצע כל תהליך של רישום משכון לצד ג', תהליכי הרישומים הינם מתייחסים הן לנכסים והן לרכבים, מה שאומר כי כל המעוניין לברר על קיומו של משכון בעת רכישת נכס ו/או רכב, יכול לברר אם הנכס/רכב ממושכן.
משכון הוא אמצעי העומד לזכות נושה על מנת להבטיח את פירעון חוב.
עצם רשום משכון מזכה את הנושה לממש את המשכון במידה והחוב לא סולק.
ניתן לבצע רשום משכון עפ"י זכויות חוזיות על נכסים, רכבים וחברות עצם רשום המשכון מגבילה את יכולת השימוש בממושכן.

מה ההבדל בין שעבוד למשכון ?

שעבוד הוא כפיפות של נכס לזכויותיו של אחד ,לא בהכרח שעבוד הוא משכון.
משכון עצמו מאופיין בשלושה מאפיינים:משכון הנכס ,בטוחה לקיום התחייבות ,אפשרות לפירעון מהנכס
אם כך : ביצוע רישום שעבודי בוצע ביחס למקרקעין בלשכות רישום המקרקעין,
ואילו ביצוע משכון יבוצע ביחס למקרקעין, לרכב, לכספים ועודברשם המשכונות.

טפסים לרישום ברשם המשכונות

י

ש למלא טופס בקשה לרישום משכון במקרה ויש צורך לרשום רישום משכון נכס על פי הסכם בין חייב לנושה ,
יש למלא את טופס אשר מעיד על כל פרטי הרישום כולל את פרטי הנושה, באם הוא תושב מדינת ישראל יש למלא את מספר תעודת הזהות שלו כולל סיפרת ביקורת, באם הנושה הינו תושב חוץ יש למלא את מס' הדרכון שלו ולציין את מדינת האזרחות,שם הנושה חייב להירשם בעברית בלבד.במידה והנושה הינו חברה, הרישום אמור להתבצע ברשם החברות בלבד בציון פרטי החברה ומספר הח.פ. במקרה בו יירשם משכון ע"י בנק, על הבנק יש לציין על הטופס את מספר המסלקה של הבנק הנושה.
על גביי הטופס יש לציין את פרטי החייב במדויק, את כתובת החייב מספר תעודת הזהות כולל סיפרת ביקורת ואת הלשכה בה הרישום יבוצע (המיקום ייקבע עפ"י כתובת החייב).
פרט חשוב ונוסף הינו תקופת המשכון : יש לציין את התקופה בה נדרש המשכון,סכום האגרה לתשלום נקבע עפ"י אורך תקופת המשכון. בסיום תקופת המשכון המצוין,המשכון יוסר באופן אוטומטי. כל הטפסים הנדרשים ע"י רשם המשכונות חייבים להיות חתומים גם ע"י הנושה וגם ע"י החייב.

איזה מידע קיים בדו"ח עיון ברשם המשכונות ?

בדו"ח עיון מרשם המשכונות ניתן למצוא רישום בגין משכונים שנרשמו ובו כל הפרטים עלהנושים,החייבים והנכסים הממושכנים. ברשם המשכונות נרשמים פעולות משכון במטרה להבטיח את זכויות הנושה ועל כן בקבלת דו"ח עיון ניתן לראות את כל הפרטים בגין רישומי המשכונים.
כמו כן ניתן להוציא דו"ח עיון היסטורי אשר ייתן פרטים בגין רישומי משכון אשר הוסרו ואינם קיימים עוד בהווה.

נא להזין מספר ת.ז
לא ידועה לך תעודת הזהות ?
הזמן איתור תעודת זהות
כולל משכונות מבוטלים
1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
נסח טאבו<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
אישור זכויות<
תשריט בניין<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי CheckId<
דוח מידע עסקי<
תמ"א 38<
דוח נכסים לפי ת.ז<
נסח טאבו לפי כתובת<
איתור כתובת (מען)<
תשריט בניין לפי כתובת<
נסח חברה באנגלית<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
דוח מידע אישי CheckId<
בדיקת רקע על שוכרים<
דוח מידע עסקי CheckId מאובטח<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<