הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
היטל השבחה
מהו היטל השבחה?

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה מוטל מכח חוק התכנון והבניה על בעל או חוכר של מקרקעין. שיעור ההיטל הנו 50% מההשבחה שנוצרה בנכס


השבחה היא עליית השווי של מקרקעין כתוצאה מאחת מ-3 הסיבות הבאות :אישור "תוכנית"- לדוגמא במגרש בשטח 350 מ"ר ניתן לבנות 260 מ"ר בנוי, לאחר שינוי בתב"ע (תוכנית בינוי עיר) חדשה הוגדלו זכויות הבינוי וניתן לבנות שטח בנוי גדול יותר חלה השבחה עקב הגדלת זכויות הבניה. ולכן יש לשלם את 50 אחוז מערך ההשבחה שנוצרה.מתן הקלה- לדוגמא זכויות הבניה במגרש של 500 מ"ר הנן 25 אחוז כלומר ניתן לבנות 125 מ"ר בנוי, בתהליך של הקלה הועדה המקומית אישרה לבנות ב 10 אחוזים נוספים כלומר עוד 50 מ"ר בנוי ולכן חלה השבחה במקרקעין ויש לשלם 50 אחוז מערך ההשבחה שנוצר.התרת שימוש חורג- לדוגמא כאשר נכס מאושר בהיתר לדירת מגורים ונעשה בו שינוי ייעוד לתחום אחר ,מספרה מרפאה וכיוצ' כתוצאה מהתרת שימוש חורג מהיעוד המקורי של הנכס נעשה השבחת הנכס חל עליו היטל השבחה.
 

מהו מס שבח?

מס שבח הצורך בתשלום מס השבח מוטל על עליית הערך שבין שווי רכישת הנכס לבין מחיר מכירתו, כאשר מותרות בניכוי הוצאות שהוציא המוכר על הנכס פטור בתשלום מס שבח קיימים מספר מקרים בהם ניתן לבקש מהאוצר פטור ממס שבח להלן מספר מקרים לדוגמא: במכירת דירת מגורים יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה: 1. המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס. [א] מתנה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה פטורה ממס; 2. כפי שנאמר בסעיף 1

ניתן לקבל פטור מתשלום המס אם מוכרים דירה אחת בכל 4 שנים

, ואולם, אם למוכר אין יותר מדירה אחת בעת ובעונה אחת, הוא יהיה זכאי לפטור מתשלום המס אם ימכור, ירכוש וימכור שוב את הדירות שבבעלותו אחת לשנה וחצי. 3. כאשר נעשית עסקת מכירה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא תיחשב כמכירה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם.

1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<