הרשמו כמנויים
מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריך לקבלת היתר בניה

מדריך לקבלת היתר בניה

עפ"י החוק לתכנון ולבניה חייבים בעלי קרקעות/נכסים לקבל היתר בניה מהרשות המקומית בגין כל שינוי המתבצע בנכס בבעלותם.

היתר הבניה מהווה רישיון המוענק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית, במעמד הגשת הבקשה להיתר בניהיש לצרף מפות מדידה של הנכס, אישורים עפ"י החוק, ואת כל פרטי מגישי הבקשה לרבות, האדריכל המהנדס, המודד ובעל הנכס.
ההליך לקבלת היתר בניה קשה ומייגע, נוסיף כי ככל שהתהליכים ידועים וברורים כך ביצועם מתבצע ביתר קלות.

באילו מקרים יש צורך בהגשת היתר בניה?

בשינוי בנכס קיים לרבות, מרפסת, חניה מקורה, פרגולה, סגירת מרפסת קיימת, סגירת חניה, פתיחת חלון חיצוני, בניה של בניין חדש ,כל שינוי במבנה אשר קיים על פיו היתר מחייב קבלת היתר חדש.
איך אני יודע, אם יש היתר על נכס קיים?
המידע נמצא בעירייה בתיק הבניין ,
יש לציין כי במקרים בהם מבוצע שינוי פנימי בנכס אין צורך בקבלת היתר.

שלבים לקבלת היתר בניה

בשלב הראשון יש לגשת לרשות המקומית בכדי לברר את אחוזי הבניה בנכס הספציפי, וכך בעצם נוכל לדעת האם התוכנית הוירטואלית שלנו ברת מימוש.(בדיקת אחוזי בניה)

שלב המדידה של הנכס

בשלב הבא יש לקחת מודד מוסמך אשר יכין מפה טופוגרפית ומצבית של הנכס חשוב לדעת כי תוקפה של מפה זו הינו כ 6 חודשים ובתום התקופה במידה ולא נעשה שימוש ניתן להחתים את המודד על המפה ע"י הגעתו אל הנכס, ובדיקה כי לא נעשו בנכס שינויים במהלך התקופה

פירוט ותיאור המפות הנדרשות

לאחר מדידות הנכס יוצאו המפות להלן:
מפה מצבית – המפה ה המפה המצבית נותנת התייחסות לכל השטח של החלקה וקיימת בה התייחסות לכל הגושים והחלקות בסביבת הנכס המבוקש.

מצבית מתארת את קווי הבניין על המפה להיות בקנה מידה של 1:25 
מפה טופוגרפית – תכלול את קווי הבניין, זכויות הבניה, ותאום כל מערכות התשתית.
במקרים בהם קיימת דרישה לבניין חדש חובה להגיש בתוכניות גם מפה טופוגרפית,
המפה הטופוגרפית תוגש בקנה מידה של 1:100 ובשני העתקים חתומים ומקוריים.
המפה הטופוגרפית מתארת בדיוק מוחלט וע"י הגדשת המבנה וכל מיקום החתכים, הגבולות.
לאור כל האמור לעיל ולאחר הכנת המפות כנדרש יש להכין תיק בקשה כלדלקמן:
תרשים הנכס הנדרש בקנה מידה של 1:250 בהתאם למפה המצבית אשר הופקה להלן ובהתאם כמובן לחוק התכנון והבניה.
בתרשים הנ"ל יצויינו כל קווי החשמל,מים,אינסטלציה,מערכות כבלים,ביוב.
ובנוסף יוכן תרשים של כל הסביבה של הנכס בקנה מידה של 1:5000 בו יוכלו לראות בדיוק רב את מיקום הנכס ביחס לסביבה.

שלב האדריכל

עכשיו כשהמפה בידכם ניתן לקחת מהנדס שילווה את הפרויקט,
תוכלו לשבת ולהסביר את החלום שלכם
והוא ינסה להעלות את הכל על תוכנית בניה ריאלית.

שלב הגשת התוכניות ברשות המקומית

בסיום הכנת התוכנית בניה יוגש ברשות המקומית ע"י המהנדס תיק לקבלת היתר ובתוכו:
הגרמושקה (היא מכלול של התוכניות וטפסים)
פרטי המהנדס האחראי על תוכנית ההגשה
כל פרטי בניה המוצעת
נסח טאבו חתום ומקורי (מרוכז)  מלשכת רישום המקרקעין (על מנת להוכיח בעלות על הנכס)
ובמידה והקרקע שייכת למנהל מקרקעי ישראל יש להמציא חתימת המינהל על התוכניות.

 

 

צור קשר
1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
הצהרת נגישות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
דוח עמותה CheckId<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
בדיקת מועמד למשרה<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<