מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
מדריך לרכישת דירה

מדריך לרכישת דירה

השלב הראשון בתהליך מתחיל בחיפוש הנכס המתאים לצרכינו, ראיתם דירות, עשיתם טלפונים ומצאתם את הדירה אותה אתם רוצים ,המחיר מתאים? צריך לבדוק לפני הכל האם הפרטים אותם הציג לנו המוכר מתאימים.
נסח טאבו לצפייה בשלב הזה יספק את צרכינו, בנסח נוכל לבדוק:
האם באמת האדם המציג את עצמו כבעל הנכס אכן הוא בעליו ?(רצוי לבקש תעודה מזהה),האם גודל הנכס מתאים לנתונים שנמסרו ע"י המוכר?
האם קיימים שעבודים/ עיקולים לצג ג' מלבד כמובן משכנתא.
הערות  על הנכס של חריגות בנייה האם קיימות הצמדות, חניות וכו'.
ניתן לפנות לרשות המקומית ולברר את התב"ע וזאת בכדי לוודא כי לא ייבוצעו שינויים אשר ייפגעו בעתיד באיכות החיים שלכם.כל הפרטים תואמים את המידע הנמסר לידכם אפשר להתקדם.
השלבים הבאים הינם חשובים ומשמעותיים לגבי התהליך ועל כן כדאי לעבור עליהם בדיוק על מנת להסיר ספק.

זיכרון דברים או חוזה ?

ביצענו משא ומתן עם המוכרים והגענו להסכמות, המחיר,הפינוי,העברות הכספים ומסירת החזקה סוכמו, האם לרשום זיכרון דברים?
ראשית חשוב מאד לדעת כידינו של זיכרון דברים כדין חוזה לכל דבר, ועל כן במידה ואחד מהצדדים לא יוכל לממש את הסעיפים אשר נרשמו בזיכרון הדברים יוכל לקבל מבית משפט צו אשר יחייב את מפר ההסכם לממשו.
ניתן על סמך זיכרון דברים לבצע רישום בטוחה בלשכת רישום המקרקעין.
מה נכון לעשות ?לסכם בעל פה את כל פרטי ההתקשרות כגון:
סכום העסקה, מועד הפינוי וקבלת החזקה, מועדים להעברות כספים, ופיצוי בגין ביטול העסקה.
עם כל הפרטים המצ"ב יש לקבוע להיפגש כבר למחרת היום עם עו"ד שיכין את החוזה עפ"י התנאים שסוכמו ובכך תוכלו להגן על עצמכם מפני הפרת חוזה.

חתימה על חוזה מכר

 

קיבלתם אישור עקרוני מהבנק על המשכנתא הנדרשת ?ניתן להתקדם ולחתום על ההסכם.

בעת הכנת החוזה לחתימה, יעבור איתכם העו"ד המייצג אתכם על כל הפרטים אותם סיכמתם עם המוכר ובמקביל יוודא האם הינכם לוקחים משכנתא לרכישת הנכס.במידה והינכם צריכים לקבל משכנתא לרכישה, כאן אנו מציעים כי לפני החתימה על החוזה, לפנות ליועץ משכנתאות על מנת לקבל אישור עקרוני על הסכום אותו אתם צריכים, וזאת על מנת למנוע הפרת חוזה במידה ומכל סיבה שהיא הבנק לא יאשר לכם את הסכום הנדרש.
חוזה המכר חתום, חשוב לוודא כי  מיד עם סיום תהליך החתימות על החוזה תירשםהערת אזהרה על שימכם בלשכת רישום המקרקעין ( בטאבו).
בתום תקופה אשר נקבעה בחוזה יש לבצע רישום עסקת מכר בלשכת רישום המקרקעין ולצורך כך יש לצרף את המסמכים הבאים:
- אישור עירייה להעברת זכויות בטאבו
- שטרות מכר מקוריים חתומים ומאומתים
- אישור מס רכוש, מכירה, שבח.
- שטרות משכנתא (במידה וקיים) מהבנק מקוריים חתומים ומאומתים
- יפויי כוח חתום ומאומת לביצוע הרישום.1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<